Największa przeszkoda na drodze do wdrożenia chmury obliczeniowej: bezpieczeństwo czy świadomość?

Kanadyjscy menedżerowie biznesowi słyszeli wiele rozmów o chmurze, ale większość z nich ma niską świadomość potencjalnych korzyści, jakie rozwiązania oparte na chmurze mogą przynieść swoim firmom.

Tak wynika z ankiety przeprowadzonej wśród kanadyjskich menedżerów wyższego szczebla opublikowanej przez Microsoft Canada, z której wynika, że ​​90 procent kanadyjskich menedżerów wyższego szczebla nie wie, co oznacza przetwarzanie w chmurze, a dwie trzecie dopiero zaczyna zapoznawać się z chmurą. .Spośród 10 procent osób, które uważają, że są zaznajomione z przetwarzaniem w chmurze, mniej niż połowa (45 procent) była w stanie wybrać prawidłową definicję z listy.Myślę, że odkrycia ujawniają rozbieżność między tym, czym naprawdę jest chmura, co oferuje, a tym, jak jest postrzegana przez kanadyjskich decydentów z pakietu kierowniczego, powiedziała prezes Microsoft Canada Janet Kennedy.

Kwestie bezpieczeństwa znajdują się na szczycie listy powodów, dla których kanadyjski zarząd jest nieufny wobec chmury, a jedna trzecia respondentów twierdzi, że jest to najważniejsza bariera. 65 procent menedżerów wyższego szczebla nie czuje się bezpiecznie, dzieląc się swoimi danymi biznesowymi i informacjami z dostawcą usług w chmurze.Kennedy powiedział, że ogólny brak świadomości na temat korzyści związanych z chmurą, w połączeniu z utrzymującymi się obawami o bezpieczeństwo danych, powinien być powodem do niepokoju, ponieważ powstrzymuje kanadyjskie firmy.

Ankieta ujawniła również znaczny rozdźwięk w postrzeganiu i zaangażowaniu w rozwiązania chmurowe między małymi i dużymi przedsiębiorstwami. 43 procent kanadyjskich biznesmenów uważa, że ​​chmura jest tak naprawdę tylko dla dużych organizacji. Wśród małych firm z takim poglądem zgadza się 45 proc.

Dane sugerują, że chmura jest postrzegana przez liderów małych firm jako duża i potencjalnie kosztowna tajemnica – ale w rzeczywistości praktycznie wszyscy z nich korzystają już z usług w chmurze w co najmniej jednym aspekcie swojej działalności biznesowej, niezależnie od tego, czy jest to poczta e-mail, hostowane przechowywanie danych lub narzędzia współpracy, powiedział Kennedy.Kategori: Aktualności