Kategoria: Wydarzenia

Inkluzywne projektowanie dla cyfrowych doświadczeń

Zapoznaj się z podsumowaniem Designing Inclusive Digital Experiences, najnowszym panelem z serii Digital Leadership firmy BrainStation na temat projektowania włączającego.


Kobiety w cyfrowym przywództwie

Przeczytaj najnowsze podsumowanie wydarzenia Digital Leadership, Shaping Stronger Pathways, w którym utalentowane kobiety z branży technologii dyskutują o tym, jak miejsca pracy mogą wspierać wschodzących liderów.