Analityk Biznesowy

Przewodnik po karierze dla analityków biznesowych firmy BrainStation może pomóc w podjęciu pierwszych kroków w kierunku lukratywnej kariery w dziedzinie analizy biznesowej. Przewodnik zawiera przegląd umiejętności, których powinieneś się nauczyć, najlepsze opcje szkoleń, jak zostać analitykiem biznesowym i nie tylko.

Zostań analitykiem biznesowym

Porozmawiaj z Doradcą ds. Nauczania, aby dowiedzieć się więcej o tym, jak nasze bootcampy i kursy mogą pomóc Ci zostać analitykiem biznesowym.Klikając Prześlij, akceptujesz nasze Warunki .Składać

Nie udało się przesłać! Odświeżyć stronę i spróbować ponownie?

Dowiedz się więcej o naszym kursie analizy danych

Dziękuję Ci!

Wkrótce będziemy w kontakcie.Wyświetl stronę kursu analizy danych

Kim jest analityk biznesowy?

Analityk biznesowy wykorzystuje analitykę danych i inne narzędzia do oceny i ulepszania procesów i wymagań biznesowych, dostarczania rekomendacji opartych na danych oraz znajdowania innych możliwości poprawy wydajności i wartości dodanej. Analityk biznesowy musi rozumieć priorytety zarówno liderów biznesowych, jak i użytkowników, jednocześnie równoważąc pomysły na ulepszenia ze zrozumieniem realiów finansowych. Mogą również używać zestawów danych do ulepszania produktów, sprzętu, narzędzi, oprogramowania, usług lub procesów.

Analityk biznesowy będzie wchodzić w interakcje z liderami po stronie biznesowej, a także z użytkownikami, aby zrozumieć, w jaki sposób zmiany procesów, produktów, usług, oprogramowania i sprzętu w oparciu o dane mogą potencjalnie poprawić wydajność i wartość dodaną. Muszą także zrównoważyć te pomysły z tym, co jest technologicznie realistyczne i rozsądne finansowo. W zależności od roli mogą również pracować z zestawami danych w celu ulepszania produktów, sprzętu, narzędzi, oprogramowania, usług lub procesów.

Jakie są obowiązki analityka biznesowego?

Chociaż szczegóły będą się różnić w zależności od dokładnej roli, jaką pełni dana osoba, opis stanowiska Business Analyst będzie zwykle zawierał wszystkie następujące kluczowe obowiązki: • Prowadzenie bieżących przeglądów procesów biznesowych i modelu biznesowego oraz kierowanie rozwojem strategii optymalizacyjnych
 • Ocena i doskonalenie procesów biznesowych, przewidywanie wymagań i problemów biznesowych, odkrywanie obszarów do poprawy oraz kierowanie rozwojem i wdrażaniem rozwiązań
 • Bądź na bieżąco z najnowszymi postępami w procesach i IT w celu modernizacji systemów
 • Wykonywanie analizy wymagań
 • Ścisła współpraca z interesariuszami, klientami, technikami i kadrą zarządzającą
 • Dokumentowanie i komunikowanie wyników Twoich wysiłków
 • Skuteczne komunikowanie spostrzeżeń i planów międzyfunkcjonalnymi członkami zespołu i kierownictwem
 • Zbieranie i udostępnianie ważnych informacji ze spotkań oraz tworzenie przydatnych raportów
 • Alokacja zasobów i utrzymanie efektywności kosztowej
 • Zapewnienie, że rozwiązania spełniają wymagania i potrzeby biznesowe
 • Wykonywanie testów akceptacji użytkownika
 • Kierowanie inicjatywami w zakresie zarządzania projektami, opracowywanie planów projektów i monitorowanie wyników projektów
 • Aktualizacja, wdrażanie i utrzymywanie procedur
 • Priorytetyzacja inicjatyw w oparciu o potrzeby i wymagania biznesowe
 • Pełnienie funkcji łącznika między interesariuszami a użytkownikami
 • Monitorowanie wyników i zapewnienie terminowej realizacji projektów

Skąd pochodzą analitycy biznesowi?

Analityk biznesowy może pochodzić z różnych środowisk edukacyjnych i zawodowych, ale większość analityków biznesowych ma wykształcenie i umiejętności w pokrewnej dziedzinie, takiej jak biznes lub informatyka i/lub doświadczenie zawodowe w dziedzinie IT lub technologii.

Trudno byłoby zostać analitykiem biznesowym bez dyplomu, ale nie ma twardych wymagań dotyczących dokładnie tego, jakiego stopnia możesz potrzebować. Być może ideałem byłaby dziedzina studiów poniekąd związana z biznesem, taka jak administracja biznesowa, informatyka, księgowość, finanse, systemy informacyjne, zarządzanie operacjami, logistyka, a nawet zasoby ludzkie.

Ale to byłby dopiero początek twojej drogi do kwalifikacji do pracy jako licencjat. Pozostałe elementy układanki obejmowałyby doświadczenie zawodowe, szkolenie umiejętności i certyfikację zawodową.Jeśli chodzi o doświadczenie zawodowe, osoby pracujące na stanowisku analityka biznesowego zwykle zajmowały obecnie stanowiska związane z biznesem, analityką, IT lub HR.

Ale jeśli chcesz zostać analitykiem biznesowym bez wcześniejszego doświadczenia, certyfikacja będzie ważnym krokiem. Zdobywanie umiejętności poprzez certyfikację zawodową – a następnie gromadzenie ich więcej – jest ważne dla licencjatów, którzy muszą wykazywać zaangażowanie w naukę przez całe życie. Większość osób pracujących w roli analityka biznesowego posiadałaby certyfikat organizacji takich jak International Institute of Business Analysis (IIBA), Institute of Management Consultants (IMC), BCS, Chartered Institute for IT, International Qualification Board for Business Analysis ( IQBBA), Certified Professional for Requirements Engineering (CPRE) lub Professional in Business Analysis (PBA).

Podjęcie decyzji, o który certyfikat należy się ubiegać, ostatecznie sprowadzi się do Twojej lokalizacji, budżetu i konkretnych celów zawodowych jako analityka biznesowego. Sprawdź te i inne informacje, aby zdecydować, który certyfikat jest dla Ciebie odpowiedni.

Gotowy do rozpoczęcia kariery w Data? Dowiedz się więcej o BrainStation Charakterystyka skutecznego analityka biznesowego

Skuteczni analitycy biznesowi mają zwykle kilka cech wspólnych poza tym, co znajduje się w ich opisach stanowisk. Oto umiejętności i cechy, które zdają się dzielić wszyscy wielcy BA:

Najwyższej klasy umiejętności komunikacyjne

Analityk biznesowy musi komunikować się z szeroką różnorodnością interesariuszy – osobami o bardzo różnych doświadczeniach i rolach zawodowych – w sposób jasny, skuteczny i przyjemny. Muszą też umieć wyrazić swoją wartość, a czasem przekonać kierownictwo do zmiany priorytetów.

Nie jest to łatwe, więc odniesienie sukcesu jako analityka biznesowego wymaga niezwykłego posługiwania się słowami, zarówno w mowie, jak i na piśmie. Pisemne raporty powinny być jasne, zwięzłe i dobrze napisane, wolne od zbędnej masy i oczywiście wszelkich błędów.

Analityk biznesowy musi również opierać się na tych umiejętnościach, aby poruszać się po spotkaniach, prezentacjach i warsztatach.

Oni słuchają

Zazwyczaj, gdy mówimy o umiejętnościach komunikacyjnych, mamy na myśli, że ktoś potrafi posługiwać się słowami – ale równie ważne jest, aby analityk biznesowy wiedział, jak słuchać.

Analityk biznesowy musi uważnie słuchać, gdy klienci określają, czego potrzebują, a także uważnie komunikować się z zespołami programistycznymi na temat terminów i budżetów.

Ponadto osoby zajmujące się analizą biznesową muszą opanować sztukę aktywnego słuchania. Przytakując i utrzymując kontakt wzrokowy, BA upewniają się, że interesariusze czują się wysłuchani. Powinni mieć otwarty umysł i wiedzieć, jak z taktem przyjąć odmienne poglądy.

Powinni także wiedzieć, jak utrzymać spotkanie w ruchu, delikatnie popychając rozmowę. W związku z tym nieuniknione jest, że w działaniach związanych z analizą biznesową będziesz spędzać dużo czasu na spotkaniach, ale skuteczny analityk biznesowy sprawi, że będą one tak efektywne, jak to tylko możliwe, z korzyścią dla wszystkich.

Są analityczne

Może to oczywiste, biorąc pod uwagę, że w ich zawodach znajduje się słowo „Analityk”, ale dobry analityk biznesowy to rzeczywiście myśliciel analityczny, który potrafi zinterpretować potrzeby biznesowe i przełożyć je na wymagania operacyjne. Analityk biznesowy musi analizować informacje z różnych źródeł, takich jak dokumentacja, ankiety i istniejące systemy biznesowe. Ktoś na stanowisku analityka biznesowego powinien pasjonować się analizą danych i kreatywnie wymyślać różne punkty widzenia, z których można je analizować z korzyścią dla firm, które obsługuje.

W danych mogą kryć się znaczące spostrzeżenia, a dobry analityk biznesowy wymaga dogłębnej analizy tych danych, zanim nawet rozważy znalezienie zgrabnego rozwiązania problemu. Warto zaznaczyć, że dobry analityk biznesowy wie również, kiedy należy przestać analizować dane i rozpocząć pracę nad rozwiązaniem.

Rozwiązują problemy

Jeśli zapytasz odnoszącego sukcesy analityka biznesowego o najlepszą część jego kariery, odpowiedź może brzmieć, że potrafi rozwiązywać problemy.

W większości organizacji, w tym organizacji non-profit, rozwiązania problemów biznesowych nie są proste. Dobry analityk biznesowy musi myśleć krytycznie i patrzeć na te sytuacje z różnych perspektyw, biorąc pod uwagę wiele scenariuszy i operacji, zanim dotrze do rozwiązania – i zmiany – które będą działać dla organizacji. Zwykle wiąże się to z badaniem wpływu na wskaźniki przychodów, kosztów, sprzedaży i wydajności.

Dobry analityk biznesowy pokaże również, w jaki sposób doszedł do tego wniosku i przedstawi solidne uzasadnienie biznesowe, gdy nadejdzie czas, aby przekonać interesariuszy do zatwierdzenia planu. Zwykle znalezienie rozwiązania wpłynie na zmianę w organizacji – być może jest to sytuacja, w której konieczna jest zmiana w procesie biznesowym lub technologia powinna zostać ulepszona – i aby tak się stało, analityk biznesowy musi uzyskać akceptację od najważniejszych interesariuszy. Jeśli zrozumieją proces myślowy BA, z większym prawdopodobieństwem kupią sugerowany proces biznesowy.

Mają dobry osąd

Mówiąc prościej, analityk biznesowy musi być zrównoważony. Obowiązkiem analityka biznesowego jest udzielanie porad kierownictwu, kluczowym interesariuszom i zespołom programistycznym. Analiza biznesowa polega na pomaganiu współpracownikowi lub organizacji w podejmowaniu właściwych decyzji w celu uzyskania właściwych wyników z korzyścią dla całej organizacji.

Zadaniem analityka biznesowego jest również ułatwianie podejmowania decyzji. Niezdecydowane przywództwo może stanowić ogromny problem dla każdej organizacji. Dobry analityk biznesowy określiłby, jakie decyzje należy podjąć, kto je podejmie i jakie informacje powinien wykorzystać decydent, aby podjąć właściwą decyzję.

W sytuacji, gdy decyzję podejmuje grupa, rolą analityka biznesowego – i nie jest to łatwe – jest jakoś wywalczyć wpisowe od wszystkich. To jedna z najważniejszych umiejętności analityka biznesowego.

Mają wiedzę w wielu dziedzinach

W analizie biznesowej może się wydawać, że licencjat musi być ekspertem we wszystkim. To niemożliwe nawet dla najzdolniejszego licencjata, ale prawdą jest, że analityk biznesowy powinien mieć przynajmniej podstawową wiedzę i umiejętności z wielu różnych dyscyplin.

Większość osób zajmujących się analizą biznesową czuje się jak w domu w IT. Ale muszą mieć do czynienia z wieloma interesariuszami i współpracownikami spoza bańki IT, więc analitykowi biznesowemu opłaca się wiedzieć o świecie, trendach biznesowych, nowych technologiach i procesach biznesowych.

Osoby pracujące w analizie biznesowej, które mają różnorodną wiedzę, będą łatwiej pozyskiwać właściwe informacje od interesariuszy i identyfikować możliwości biznesowe. Te BA są również bardziej wszechstronne w kreatywnym rozwiązywaniu problemów i są bardziej otwarte na wypróbowywanie nowych narzędzi, technik i produktów do analizy biznesowej.

Z kim współpracuje analityk biznesowy?

Analitycy biznesowi zwykle pracują w ramach większych zespołów IT, ale mogą współpracować z praktycznie każdym poziomem organizacji.

Osoby zajmujące się analizą biznesową będą współpracować z zespołami ds. rozwoju, sprzedaży, marketingu, finansów, prawa i projektowania, czasami w ciągu jednego dnia. Będą również ściśle współpracować z kierownictwem organizacji i innymi czołowymi decydentami.

Powody, dla których warto zostać analitykiem biznesowym

Jeśli zastanawiasz się, czy kariera analityka biznesowego byłaby dla Ciebie odpowiednia, oto kilka najważniejszych powodów, dla których warto zostać analitykiem biznesowym:

Różnorodna kariera

Przekonasz się, że dowolna liczba stanowisk analityka biznesowego może wymagać zupełnie innych umiejętności i obowiązków.

Niektórzy analitycy biznesowi pracują prawie wyłącznie po stronie biznesowej, podczas gdy inni pełnią bardzo techniczne role. Niektóre BA opracowują rozwiązania techniczne dla firm, podczas gdy inne bardziej przypominają analityka procesu, który spędza więcej czasu na definiowaniu i dostosowywaniu przebiegu procesu.

Jest też fakt, że praktycznie każda większa organizacja zatrudnia analityków biznesowych, dzięki czemu możesz pracować w dowolnej branży, która Cię interesuje.

Kariera z bezpieczeństwem pracy

Wygląda na to, że tajemnica wyszła na jaw i każda dobrze myśląca organizacja zdaje sobie sprawę z ogromnej wartości, jaką daje zatrudnienie analityka biznesowego. Według Bureau of Labor Statistics rynek pracy Business Analyst ma wzrosnąć o 19 procent w ciągu najbliższych 10 lat, co oznacza 140 000 nowych miejsc pracy dla analityków biznesowych.

Jeśli szukasz dziedziny kariery, która jest bogata w możliwości, nie szukaj dalej niż Business Analyst.

Wysokie pensje

Przy całym zapotrzebowaniu na analityków biznesowych, naturalne jest, że ich pensje będą wysokie. Średnia pensja analityka biznesowego w Stanach Zjednoczonych wynosi 79 212 USD według Indeed plus średnio 4000 USD premii gotówkowych rocznie.

Inne czynniki jeszcze zwiększą tę liczbę. W miejscach takich jak Nowy Jork i Kalifornia analityk biznesowy z pewnością może spodziewać się wyższej pensji. Analityk biznesowy może również liczyć na podwyżkę po uzyskaniu certyfikatu. Powszechnym certyfikatem, który pojawia się na liście ofert pracy Indeed, jest certyfikat Project Management Professional (PMP), który, jak twierdzi firma Indeed, koreluje z 13-procentowym podwyżką płac dla analityków biznesowych.

Nie ma dwóch takich samych dni

Business Analyst to świetna kariera dla osób, które nie chcą robić tego samego każdego dnia. Analityk biznesowy zazwyczaj ustala swój własny harmonogram, więc jeśli chcesz spędzić dzień na zbieraniu wymagań lub przeprowadzaniu spotkań, masz do tego swobodę.

Wszystkie projekty są również inne, więc wyzwania, z jakimi codziennie styka się analityk biznesowy, będą wymagały nowych badań i nowych rozwiązań.

Jeśli różnorodność jest czymś, co cenisz w swojej karierze, możesz być dobrym BA.

Robić różnicę

U podstaw tej roli analityk biznesowy pracuje nad rozwiązywaniem złożonych problemów, które mają firmy. Na wysokim poziomie, który wymaga zrozumienia problemów i punktów bólu organizacji, opracowania jasnego i całościowego obrazu obecnego stanu organizacji, rozbicia problemu na mniejsze części, znalezienia rozwiązania oraz pomocy w testowaniu i wdrażaniu rozwiązanie, które ostatecznie powinno rozwiązać początkowy problem. Te procesy nie są łatwe, ale kiedy jesteś po drugiej stronie i słyszysz, jak pomogłeś organizacjom lub firmom zaoszczędzić pieniądze lub stworzyć lepszy produkt, będzie to satysfakcjonujące uczucie.

Zobaczenie owoców ich pracy przed przejściem do innego projektu to kolejna wspaniała część bycia analitykiem biznesowym.

Jakie są niektóre stanowiska podobne do roli analityka biznesowego?

Z pewnością istnieją pewne tytuły, które mają takie same obowiązki jak analityk biznesowy, w tym:

  Menadżer projektu: Pod tym tytułem stanowiska związane z zarządzaniem projektami i analizą biznesową są często łączone w jedno. Kierownicy projektów mogą przejść w kierunku roli bardziej skoncentrowanej na analizie biznesowej, koncentrując się na potrzebach biznesowych, procesie wymagań, procesie biznesowym i zakresie produktu.Programista: W małej organizacji bez dedykowanego analityka biznesowego jest całkiem możliwe, że programista może faktycznie przeprowadzić analizę biznesową i analizę danych.

Programista może być zaangażowany w przeglądanie specyfikacji wymagań, tworzenie dokumentacji projektowej i zarządzanie żądaniami zmian. Programista, który chce zostać analitykiem biznesowym, może przeglądać lub aktualizować dokumentację wymagań, włączać modele wymagań do dokumentacji projektu technicznego i zacząć rozważać potrzeby i wymagania biznesowe.

  Analityk systemów: Ogólnie rzecz biorąc, rola Business Systems Analyst identyfikuje osobę, która jest odpowiedzialna za projekt techniczny systemu oprogramowania, ale może nie zajmować się kodowaniem. Jednak w przeciwieństwie do roli analityka biznesowego, analityk systemów musi mieć dość głębokie zrozumienie technologii.Inżynier Jakości: Inżynier zapewniania jakości zwykle zajmuje się planowaniem testów i tworzeniem przypadków testowych. Mogą być również odpowiedzialni za stworzenie lub utrzymanie środowiska testowego. Inżynier QA może przejść do roli BA, patrząc na swoje plany testów jako proces biznesowy i nadzorując zmiany zachodzące podczas cyklu testowego.Menedżer produktu: Menedżer produktu jest właścicielem produktu, a zatem jest odpowiedzialny za zdefiniowanie, dlaczego, kiedy i co jest produktem tworzonym przez zespół inżynierów. Jako właściciel produktu, Product Manager musi kierować międzyfunkcyjnymi zespołami od koncepcji produktu przez cały cykl życia.Analityk Business Intelligence: Business Intelligence Analyst to stanowisko, które wykorzystuje analitykę danych, wizualizację danych oraz techniki i technologie modelowania danych do znajdowania trendów, które pomagają innym działom, menedżerom i kadrze kierowniczej w podejmowaniu decyzji mających na celu poprawę ich działalności. Analitycy BI muszą mieć silne umiejętności w zakresie analityki biznesowej.

Analityk biznesowy a analityk/analityk danych

A Naukowiec ds. danych lub Analityk danych zazwyczaj:

 • Specjalizuje się w manipulacji danymi na wysokim poziomie i ma silne doświadczenie w informatyce
 • Korzysta z narzędzi takich jak Python, R, SAS, SQL, Excel, Tableau i Jupyter Notebook
 • Wymaga umiejętności technicznych nie tylko do zbierania, manipulowania i wizualizacji danych, ale także do projektowania, rozwijania i wdrażania algorytmów uczenia maszynowego w celu tworzenia i utrzymywania modeli
 • Musi uwzględniać ogólne problemy biznesowe przez pryzmat danych
 • Zamienia dane w znaczące spostrzeżenia

Kliknij tutaj, aby przeczytać więcej o różnicach między a Co robi analityk biznesowy?

Analityk biznesowy prowadzi badania, analizuje dane i rozważa ogólne cele biznesowe przed opracowaniem jasnych i praktycznych strategii, które następnie są odpowiedzialne za komunikowanie w przystępny i przekonujący sposób kluczowym liderom biznesowym i interesariuszom.

Ponieważ analityka biznesowego można znaleźć na wszystkich poziomach stażu pracy i wpływów w wielu różnych organizacjach i branżach, dokładne parametry i konkretne obowiązki związane z opisem stanowiska będą się znacznie różnić.

Są to jednak wszystkie typowe elementy tego, co robi analityk biznesowy:

Badania

Chociaż analityka biznesowego nie należy mylić z analitykiem danych, dobry licencjat powinien być podobnie uzdolniony w znajdowaniu znaczących wniosków biznesowych w dużych ilościach danych. Analityk biznesowy będzie musiał wyjść poza liczby, przyjrzeć się celom, dotychczasowym wynikom, budżetom i zasadom operacyjnym firmy, aby lepiej zrozumieć, jak może się ona poprawić.

Plan

Inną różnicą między licencjatami a specjalistami ds. danych jest to, że analityk biznesowy jest szczególnie skoncentrowany na opracowywaniu praktycznych spostrzeżeń, które można zastosować w firmie – innymi słowy, muszą tworzyć zalecenia i praktyczne spostrzeżenia, które razem tworzą konkretny plan działania. Dlatego BA muszą opracować jasne plany dla samej firmy i znaleźć sposoby monitorowania i raportowania własnych postępów.

Wykonać

Analityk biznesowy często kieruje procesem wdrażania własnych rozwiązań. Wiąże się to z wysokim stopniem komunikacji ze wszystkimi interesariuszami, w tym kierownictwem i pracownikami. Proces ten może obejmować dokumentację, zgodność z prawem, a nawet testy użytkowników. Analityk biznesowy musi również dokonać niezbędnych korekt, aby cele były w zasięgu wzroku.

Rodzaje analizy biznesowej

Chociaż nie ma jednej uniwersalnej odpowiedzi na skuteczną analizę biznesową, analityk biznesowy będzie zwykle stosował następujące podejścia w procesie analizy biznesowej:

1. Pięć „Dlaczego”

Uzyskaj głębsze zrozumienie tego, jak wszystko działa, będąc zawziętą ciekawością: zapytaj dlaczego co najmniej pięć razy i poszukaj źródła tego, jak działa firma.

2. Sześć myślących kapeluszy

Zdywersyfikuj swoją perspektywę, zakładając różne kapelusze i starając się rozważyć różne punkty widzenia, od kreatywnego do negatywnego.

3. KOTY

Inna technika wymaga rozważenia różnych perspektyw, ale tym razem jest to perspektywa klientów, aktorów, procesu transformacji, światopoglądu, własności i środowiska (stąd CATWOE).

5. NAJBARDZIEJ

Inny akronim – Misja, Cele, Strategie, Taktyka – pomaga Ci cofnąć się od ostatecznego celu, aby stworzyć szczegółowy, realistyczny plan osiągnięcia Twoich celów.

6. SWOT / TŁUCZK

SWOT i PESTLE pomagają analitykowi biznesowemu zrozumieć jak najwięcej czynników, które mają wpływ na ich sytuację, w jasny sposób.

Kliknij tutaj, aby przeczytać więcej o różnicach między Ramy analizy biznesowej.

Korzyści z analizy biznesowej

Coraz więcej organizacji zatrudnia i polega na Analityku Biznesowym, który udziela wskazówek w podejmowaniu kluczowych decyzji. Biorąc pod uwagę wszystkie różne sposoby, w jakie dodanie tej pozycji może zwiększyć zyski firmy, nie powinno to być niespodzianką.

Sposoby, w jakie analiza biznesowa może być kluczową pomocą dla organizacji, można w dużej mierze podzielić na dwie kategorie. Pierwsza ma charakter opisowy, ponieważ inteligentna analiza biznesowa wyjaśnia cele i działania firmy, co usprawnia podejmowanie decyzji na wszystkich poziomach. Analityk biznesowy może pomóc firmie ocenić mocne i słabe strony jej struktury i operacji, po prostu wykorzystując dane i procesy analizy biznesowej, aby zapewnić jaśniejsze wyobrażenie o tym, gdzie znajduje się firma i jak sobie radzi.

Druga główna część analizy biznesowej jest bezpośrednio nakazowa – licencjat przedstawia konkretne zalecenia dotyczące tego, jak firma może poprawić swoją pozycję i wspierać rozwój. Rekomendacje, jak firma może maksymalizować swoją wartość, zawsze powinny być poparte danymi, przedstawionymi w przekonujący i przystępny sposób.

Wynagrodzenia analityka biznesowego

Średnia pensja analityka biznesowego jako wartość bazowa wynosi w USA nieco poniżej 80 000 USD według Indeed, przy czym przeciętny starszy analityk biznesowy zarabia około 100 000 USD, w tym premie. Oczywiście wynagrodzenie będzie wyższe w zależności od Twojej lokalizacji i tego, czy jesteś kandydatem na poziomie podstawowym, czy też posiadasz bardziej zaawansowane umiejętności analityczne.

Popyt na analityków biznesowych

Ze względu na potrzebę poprawy wydajności i kontrolowania kosztów przez organizacje, zapotrzebowanie projektów Departamentu Pracy Stanów Zjednoczonych na analityków biznesowych i zarządczych wzrośnie w latach 2018-2028 o 14 procent, znacznie szybciej niż średnia dla wszystkich zawodów.

Większość dużych firm zatrudnia obecnie analityka biznesowego, który pilnuje operacji i usprawnia procesy. Dobry analityk biznesowy będzie również poszukiwany jako konsultanci zewnętrzni, którzy dostarczają ukierunkowaną analizę – często w krótkim czasie – i opracowują rekomendacje dla organizacji na podstawie umowy.

Stanowiska Business Analyst są liczne, po części dlatego, że ci specjaliści są zatrudniani w każdej branży, w tym w opiece zdrowotnej, produkcji, finansach, handlu detalicznym i transporcie. Organizacje często zatrudniają również analityków biznesowych do planowania i realizacji dużych projektów, takich jak ekspansja zagraniczna lub opracowywanie strategii eCommerce.

Jakich narzędzi używają analitycy biznesowi?

Ponieważ nazwa stanowiska może obejmować tak szeroki zakres zadań, analityk biznesowy ma tendencję do korzystania z wyjątkowo szerokiej gamy narzędzi w zależności od swoich konkretnych obowiązków i organizacji. Są jednak takie, które pojawiają się raz po raz.

Wszyscy analitycy biznesowi muszą znać się na Microsoft Office, w tym na podstawowych narzędziach biznesowych, takich jak Excel, Word, PowerPoint i Outlook. W przypadku mniejszych firm program Excel będzie prawdopodobnie używany jako narzędzie do śledzenia zarządzania wymaganiami, podczas gdy inni analitycy biznesowi będą używać produktów Rational Requisite Pro, Jama, ReQtest, Orcanos i innych.

Analitycy biznesowi często używają Wrike do rozwiązań do zarządzania projektami. Aplikacja zawiera przydatne funkcje, takie jak edycja na żywo i zarządzanie plikami, tworzenie diagramów na osi czasu, podgląd obciążenia i zarządzanie budżetem. W przypadku planowania zasobów przedsiębiorstwa Oracle NetSuite jest chwalony za swoją modułowość i użyteczność, podczas gdy często preferowane są również Acumatica, SAP i Sage.

Ołówek jest popularny do tworzenia szkieletów, modelowania i tworzenia diagramów, podczas gdy inne popularne narzędzia do tworzenia szkieletów to Balsamiq i Axure.

Analitycy biznesowi mają również za zadanie wizualizować dane podczas komunikowania swoich rozwiązań zainteresowanym stronom, i właśnie tam mogą być pomocne Microsoft Visio, Tableau, PowerBI, Bokeh, Plotly i Infogram. Trello to popularne internetowe narzędzie do zarządzania projektami dla BA, podczas gdy w przypadku marketingu przychodzącego analitycy biznesowi sięgają po takie narzędzia, jak między innymi HubSpot, Salesforce i Zoho.

Kliknij tutaj, aby przeczytać więcej o jakich narzędzi używają analitycy biznesowi.

Ścieżki kariery analityka biznesowego

Jeden z atutów kariery w analizie biznesowej: możliwości są nieograniczone. Ponieważ analityk biznesowy może pracować w każdym aspekcie operacji w każdym typie zespołu biznesowego i w każdej branży, dwóch analityków biznesowych może mieć zupełnie różne ścieżki kariery. Oto tylko kilka przykładów możliwych ścieżek kariery na stanowiskach Business Analyst:

  Analityk Biznesowy IT. Wraz z modernizacją firm, w centrum uwagi stają się kompleksowe strategie IT. Ta rola ma dogłębne zrozumienie, w jaki sposób technologię – w szczególności różne systemy operacyjne, wymagania dotyczące danych i wymagania dotyczące procesów – można włączyć do zarządzania biznesowego i operacji biznesowych.Analityk Zarządzania. Koncentrując się na tym, jak prowadzone są firmy i jak funkcjonuje zespół, IZ skupiają się na efektywności operacyjnej. Ich przeszłość jest zwykle w biznesie, a nie w technologii.Analityk Ilościowy. Analitycy ilościowi mają głowę do liczb. W tej pracy kontrolerzy jakości wykorzystują dane do budowania predykcyjnych modeli matematycznych, które pomagają wyeliminować ryzyko związane z podejmowaniem decyzji. Zazwyczaj wywodzą się z matematyki, statystyki, ekonomii lub finansów, często z tytułem magistra w jednej z tych dziedzin.Naukowiec ds. danych. Chociaż nie ograniczają się wyłącznie do biznesu, naukowcy zajmujący się danymi znajdują wgląd w duże zestawy danych. Wykorzystują informatykę, matematykę i statystyki, aby znaleźć znaczące wzorce w danych, a ostatecznie pomóc organizacjom w podejmowaniu lepszych decyzji.

Kategori: Aktualności